Regulamin
Warunki regulaminu
Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się przestrzegać warunków regulaminu serwisu Cukiernie.net, wszystkich obowiązujących praw i przepisów, i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, opuść serwis Cukiernie.net. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych, ich właścicieli.


Właściciel serwisu
Właścicielem serwisu jest firma Sakowww (NIP: 6391875733)


Wyłączenie odpowiedzialności
Materiały w serwisie Cukiernie.net są dostarczane "w postaci w jakiej są widoczne". Cukiernie.net nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, serwis Cukiernie.net nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, lub niezawodności korzystania z materiałów lub narzędzi zawartych w serwisie, lub w witrynach związanych z serwisem.

Serwis Cukiernie.net nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników zarejestrowanych.
Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do publikowanych materiałów.Ograniczenia
W żadnym wypadku serwis Cukiernie.net lub jego dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń za ewentualne szkody z powodu utraty danych, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z publikowania materiałów w serwisie Cukiernie.net.


Błędy i awarie
Materiały znajdujące się w serwisie Cukiernie.net mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. Cukiernie.net nie gwarantuje, że materiały zawarte w serwisie, są dokładne, kompletne lub aktualne. Cukiernie.net może dokonywać zmian w materiałach opublikowanych przez zarejestrowanych użytkowników w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Administrator serwisu Cukiernie.net może również bez podania przyczyny usunąć z serwisu udostępnione przez użytkownika materiały lub usunąć konto użytkownika. Cukiernie.net nie ma jednak żadnego obowiązku aktualizowania materiałów i nie gwarantuje bezawaryjnego działania serwisu.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie wprowadzane przez niego opisy, dane, przepisy będą unikalne. W przypadku gdy administrator serwisu stwierdzi, że użytkownik notorycznie kopiuje informacje zawarte na innych stronach może usunąć taki wpis lub całkowicie usunąć konto takiego użytkownika po wcześniejszych upomnieniach. Administrator ma prawo nie dodać wpisu lub usunąć istniejący wpis z serwisu.


Korzystanie z serwisu i opłaty
Korzystanie z serwisu Cukiernie.net jest DARMOWE zarówno dla użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. Dodawanie profilu cukierni, bloga lub przepisów jest darmowe. Każdy użytkownik może dodać dowolną ilość cukierni, blogów, przepisów do serwisu pod warunkiem, że ma do tego prawo oraz, że dodawana cukiernia, blog lub przepis nie istnieje już w serwisie.


Zakładanie konta
Rejestracja w serwisie Cukiernie.net jest DARMOWA. Warunkiem założenia konta jest podanie wymaganych danych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Niespełnienie, któregokolwiek warunku skutkuje zablokowaniem wykonywanej czynności.


Dodawanie profilu cukierni
Dodawanie profilu cukierni jest DARMOWE. Warunkiem dodania profilu jest podanie wymaganych danych, akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przestrzeganie obowiązującego prawa polskiego. Niespełnienie, któregokolwiek warunku skutkuje zablokowaniem wykonywanej czynności. Dodając nazwę cukierni należy zwrócić szczególną uwagę na jej poprawność, ponieważ edycja nazwy nie będzie możliwa. Pozostałe pola będą miały możliwość edycji. Dodając nowy profil cukierni użytkownik może dodać maksymalnie 50 zdjęć (w tym jeden baner w wymaganej szerokości i wysokości w pikselach) o rozmiarze nie większym niż 500kb każde. Dodatkowo użytkownik może dodać linki do wybranych serwisów społecznościowych oraz link do strony internetowej cukierni. Administrator serwisu bez podania przyczyny może odrzucić zgłaszany profil cukierni i nie dodać go do serwisu. Guzik "Lubię to" w profilu cukierni kieruje do profilu cukierni na Facebooku.


Dodawanie bloga oraz przepisów
Dodawanie bloga oraz przepisów jest DARMOWE. Warunkiem dodania bloga jest podanie wymaganych danych, akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przestrzeganie obowiązującego prawa polskiego. Blog musi chociaż w części dotyczyć tematyki cukierniczej. Warunkiem dodania przepisów jest podanie wymaganaych danych oraz wybrania odpowiedniej kategorii dla przepisu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także przestrzeganie obowiązującego prawa polskiego.. Akceptowane są tylko przepisy dotyczące wyrobów cukierniczych. Niespełnienie, któregokolwiek warunku skutkuje zablokowaniem wykonywanej czynności. Dodając nowy blog lub przepis użytkownik może dodać nieograniczoną liczbę zdjęć (w tym jeden baner w wymaganej szerokości i wysokości w pikselach) o rozmiarze nie większym niż 500kb każde. Serwis zastrzega sobie możliwość nałożenia limitu ilościowego. Dodatkowo użytkownik może dodać linki do wybranych serwisów społecznościowych oraz link do autorskiego bloga. Administrator serwisu bez podania przyczyny może odrzucić zgłaszany blog lub przepis i nie dodać go do serwisu. Przy każdym przepisie i blogu w obszarze w którym wyświetlany jest baner pojawia się link "lubię to", którego kliknięcie skutkuje pojawieniem się informacji na profilu Facebook osoby, która kliknęła guzik "lubię to". Link ten nie prowadzi do profilu użytkownika/autora bloga/przepisu a jedynie promuje blog lub przepis w serwisie cukiernie.net.


Linki
Cukiernie.net nie ocenia wszystkich linków zawartych w serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za treść zawarte na stronach, do których linki prowadzą. Umieszczone linki nie oznaczają ich promocji przez Cukiernie.net. Użytkownik korzysta z linków prowadzących do zewnętrznych stron internetowych na własne ryzyko.


Zmiany w regulaminie serwisu Cukiernie.net
Cukiernie.net może zmienić regulamin w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Korzystając z serwisu użytkownik zgadza się z warunkiem iż obowiązuje go aktualny regulamin.


Prawo
Wszelkie roszczenia związane z serwisem Cukiernie.net podlegają przepisom prawa polskiego. Do serwisu zastosowanie mają ogólne zasady i warunki korzystania z witryny internetowej.


Nowy serwis cukiernie.net